Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 23.05.2019 r.

Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 23.05.2019 r.

Raport bieżący nr 26/2019

Zarząd Investment Friends SE niniejszym informuje, że RB 8/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 25/2019. Treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu