Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. (Statement of the National Depository of Securities S.A. on the conditional registration of shares.)

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. (Statement of the National Depository of Securities S.A. on the conditional registration of shares.)

Raport bieżący nr 2/2020

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 8.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 9/2020 z dnia 8.01.2020 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.184.549 akcji zwykłych imiennych Spółki Investment Friends SE pod kodem ISIN EE3100143033.

Pełną treść przedmiotowego Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zawiera załącznik do niniejszego raportu.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn informs that on 8/01/2020 they became aware of the issue of a Statement by the National Depository of Securities S.A. No. 9/2020 of 8/01/2020 regarding the conditional registration of up to 1.184.549 ordinary registered shares of Investment Friends SE Company under the ISIN code EE3100143033.

The full text of the Statement issued by the National Depository of Securities S.A. is attached to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu