Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Schedule of publication of the periodic reports in the financial year 2019/2020.)

Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Schedule of publication of the periodic reports in the financial year 2019/2020.)

Raport bieżący nr 5/2020

Zarząd Investment Friends z siedzibą w Tallinnie przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w za rok obrotowy 2019/2020.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku obrotowym 2019/2020 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 28.02.2020 r._piątek_.
Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r._piątek_.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 15.10.2020r._czwartek_.
Jednocześnie Zarząd Investment Friends SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.The Management

Board of Investment Friends with headquarters in Tallinn presents a schedule of publication of the Company’s periodic reports in the financial year 2019/2020.
Quarterly reports will be published by the Company in the financial year 2019/2020 on the following dates:
Separate report for the first 12 months of the financial year 2019-2020, the publication will take place on 28/02/2020 _Friday_.
Separate report for the first 15 months of the financial year 2019-2020, the publication will take place on 29/05/2020 _Friday_.
Separate annual report for the financial year 2019-2020, the publication will take place on 15/10/2020 _Thursday_.
At the same time, the Management Board of Investment Friends informs that any changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu