Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)

Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)

Raport bieżący nr 7/2020

W nawiązaniu do raportu 5/2020 z dnia 31.01.2020 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za 12 miesięcy 2019 roku.
Raport za 12 miesięcy 2019 r0ku zostanie opublikowany 06.03.2020 r
Pozostałe terminy publikacji raportów w roku obrotowego 2019-2020 pozostają bez zmian.
Po korekcie, harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowego 2019-2020 jest następujący:

Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 06.03.2020 r. _piątek_
Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r. _piątek_
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 15.10.2020r. _czwartek_.
Jednocześnie Zarząd Investment Friends SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Referring to the report no. 5/2020 of 31/01/2020 on the schedule of publication of the periodic reports in 2020, Investment Friends SE presents the new date of publication of a separate report for 12 months of 2019.
The report for 12 months of 2019 will be published on 06/03/2020.
The dates of publication of other reports in the financial year 2019-2020 remain unchanged.
After this adjustment, the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019-2020 is as following:

Separate report for the first 12 months of the financial year 2019-2020, the publication will take place on 06/03/2020 _Friday_.
Separate report for the first 15 months of the financial year 2019-2020, the publication will take place on 29/05/2020 _Friday_.
Separate annual report for the financial year 2019-2020, the publication will take place on 15/10/2020 _Thursday_.
At the same time, the Management Board of Investment Friends informs that any changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

 

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu