Przedterminowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of the loan by the Borrower.)

Przedterminowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of the loan by the Borrower.)

Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14617862 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 2 kwietnia 2018 roku, raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 13 maja 2020 roku oraz raportu 14/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca Elkop SE z siedzibą w Płocku _KRS nr 0000782225_ dokonał przedterminowej spłaty całości przejętej w dniu 27 czerwca 2019 roku pożyczki zaciągniętej przez FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. wobec Invesment Friends SE.

Umowa pożyczki z dnia 24 kwietnia 2018r. była zawarta na okres do dnia 24 kwietnia 2021r.
Na dzień publikacji niniejszego raportu zobowiązanie Elkop SE wobec Emitenta do zwrotu kapitału i oprocentowania z Umowy pożyczki zostało w pełni zrealizowane.
The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, entered into Estonian commercial register Ariregister under number 14617862, with regard to the current report no 43/2019 of December 11, 2019 and the current report no 19/2018 of April 2, 2018, the current report no 11/2020 of May 13, 2020 and the current report no 14/2020 of June 9, 2020 informs that the Borrower ELKOP SE headquartered in Płock _KRS number 0000782225_ made today an early repayment of the entire loan borrowed by FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. from Investment Friends SE and taken over by ELKOP SE on June 27, 2019.
The loan agreement of April 24, 2018 was concluded for the period till April 24, 2021. As at the date of publication of this report, the liability of ELKOP SE toward the Issuer to return the principal and interest on the Loan agreement has been fully met.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu