Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)

Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 09.10.2020r, otrzymał od udziałowca spółki, PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342, który jest Akcjonariuszem bezpośrednim Investment Friends SE w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informs that on 09/10/2020 the Company received from the shareholder of the company Patro Invest OÜ – Ariregister code – 14381342, that is a direct shareholder of Investment Friends SE, a notification on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE. The notification was submitted pursuant to obligation prescribed in § 185 of the Estonian Securities Market Act. The full text of the notification is enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu