Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)

Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)

Raport bieżący nr 24/2020

W nawiązaniu do raportu 5/2020 z dnia 31.01.2020 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2019-2020.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2019-2020 nastąpi w dniu 30.10.2020r. _piątek_.

With regard to the current report no 5/2020 of 31.01.2020 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2020, Investment Friends SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2019-2020.

Publication of the separate annual report for the financial year 2019-2020 will take place on 30.10.2020 _Friday_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu