Korekta raportu 25/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2020/2021. (Correction of the report no. 25/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2020/2021).

Korekta raportu 25/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2020/2021. (Correction of the report no. 25/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2020/2021).

Raport bieżący nr 8/2021

W nawiązaniu do raportu 25/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020/2021r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2010-2021.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021 nastąpi w dniu 08.10.2021 r. _ piątek_

With regard to the current report no 25/2020 of 3/11/2020 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2020-2021, Investment Friends SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2020-2021.
Publication of the separate annual report for the financial year 2020-2021 will take place on 08/10/2021 _Friday_.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu