Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 122/2014

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta
w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym w dniu 26.09.2014 r. nabył 518.287 akcji Emitenta, po cenie 0,63 zł za 1 akcję.
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w dniu 29.09.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 518.287 akcji Emitenta po średniej cenie 0,63 złotych za każdą akcję.