Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2014 roku

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2014 roku

Raport bieżący nr 139/2014

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 02.12.2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego18C.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: