Zapewnienie finansowania w kwocie do 10 000 000 PLN

Zapewnienie finansowania w kwocie do 10 000 000 PLN

Raport bieżący nr 140/2014

Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Padlewskiego 18c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143579 („Emitent”) informuje, iż w dniu 06 listopada 2014 roku uzyskała zapewnienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku – znaczącego akcjonariusza Emitenta o udzieleniu jej finansowania w kwocie do 10 000 000 (dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na realizację planów inwestycyjnych Emitenta.

Zapewnienie finansowania przez Damf Invest S.A. obowiązuje do dnia 15.01.2015 roku.

Strony ustaliły wysokość oprocentowania na poziomie 4,9 % w stosunku rocznym od dnia udzielenia finansowania.