Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 142/2014

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.11.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
– w dniu 14.11.2014 r. nabył 116 517 akcji Emitenta, po cenie 0,43 zł za 1 akcję.