Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 12.12.2014 r.

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 12.12.2014 r.

Raport bieżący nr 144/2014

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.11.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 1318/2014 w przedmiocie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w okresie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 12.12.2014 r. włącznie.
Zawieszenie obrotu akcjami ma związek z prowadzoną przez Emitenta procedurą scalenia akcji na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.10.2014 r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 28 listopada 2014 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu oraz, że w okresie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta zlecenia maklerskie nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Uchwały nr 1318/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25.11.2014 r.

Załączniki: