BUDVAR CENTRUM SA informacja o zwołaniu ZWZ na 09.06.2014 r. – uzupełnienie materiałów

BUDVAR CENTRUM SA informacja o zwołaniu ZWZ na 09.06.2014 r. – uzupełnienie materiałów

Raport bieżący nr 49/2014

Zarząd BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli w nawiązaniu do Raportu Bieżącego NR 48/2014 z dnia 15.05.2014 r. dotyczącego zawiadamia o zwołaniu na dzień 09.06.2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które na zasadzie art. 403 k.s.h. odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42, niniejszym informuje, iż materiały które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09.06.2014 r. zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: 

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności jako organu Spółki za rok 2013.
  2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Załączniki: