Zmiana ilości akcji Emitenta w obrocie w związku ze scaleniem akcji

Zmiana ilości akcji Emitenta w obrocie w związku ze scaleniem akcji

Raport bieżący nr 152/2014

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 144/2014 z dnia 25.11.2014r. informuje, że z dniem 15.12.2014 roku, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w obrocie na rynku regulowanym uczestniczyć będzie 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.