Wypowiedzenie umowy animatora emitenta

Wypowiedzenie umowy animatora emitenta

Raport bieżący nr 157/2014

Zarząd Innestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 22-12-2014 roku Spółka uzyskała informację o skutecznym złożeniu wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda) zawartej z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z treścią złożonego wypowiedzenia termin rozwiązania przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 31 stycznia 2015 roku.