Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Raport bieżący nr 11/2015

Zarząd Inwestment Ftiends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.02.2015 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
1. Spółki Damf Invest S.A. w Płocku w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w dniu 6 lutego 2015 roku z dotychczasowej wysokości 9.895.600.00 zł do wysokości 8.615.600.00 zł w drodze umorzenia 1.600.000 Akcji Spółki,
2. Pana Mariusza Patrowicza w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w dniu 6 lutego 2015 roku z dotychczasowej wysokości 9.895.600.00 zł do wysokości 8.615.600.00 zł w drodze umorzenia 1.600.000 Akcji Spółki,
3. Pana Damiana Patrowicza w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w dniu 6 lutego 2015 roku z dotychczasowej wysokości 9.895.600.00 zł do wysokości 8.615.600.00 zł w drodze umorzenia 1.600.000 Akcji Spółki.

Treść zawiadomień znajduje się w załączniku.