Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.