Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa

Raport bieżący nr 30/2015

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2015r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 18 czerwca 2015r. o wyznaczeniu biegłego wydanego na wniosek spółek Elkop S.A., IFERIA S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A.

Sąd Rejonowy w Katowicach jako Sąd właściwy miejscowo dla Spółki ELKOP S.A. postanowił wyznaczyć biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa w osobie Małgorzaty Jurga, wpisanej na listę KIBR pod nr 10700, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga, ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, do przeprowadzenia badania planu podziału spółek Elkop S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółek na spółkę IFERIA S.A. w zakresie poprawności i rzetelności

O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 19/2015 z 31.03.2015r.
O uzgodnieniu planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 24/2015 z 15.05.2015r.

Emitent informuje, że Emitent oraz pozostałe podmioty biorące udział w procedurze podziału oczekują na wydanie stosownego postanowienia o wyznaczeniu biegłego do badania Planu Podziału przez właściwy dla nich sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.
Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej w tym, informuje, że opinia z badania Planu Podziału zostanie udostępniona w drodze raportu bieżącego niezwłocznie po jej sporządzeniu.