Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego podziału Spółki