Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 29.06.2015 roku