Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 29.06.2015 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 29.06.2015 roku

Raport bieżący nr 34/2015

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku:
Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. w Płocku

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.764.845
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.764.845
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 53,52 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %