Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

Raport bieżący nr 40/2015

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 27.07.2015r. informuje, że w dniu 06.08.2015r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa w osobie Małgorzaty Jurga, wpisanej na listę KIBR pod nr 10700, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga, ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, do przeprowadzenia badania planu podziału spółek ELKOP S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółek na spółkę IFERIA S.A. w zakresie poprawności i rzetelności.

O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 19/2015 z 31.03.2015r. O uzgodnieniu planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 24/2015 z 15.05.2015r.

Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej.