Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

Raport bieżący nr 6/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016 r. na godzinę 12.15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: