Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends S.A. na dzień 29.04.2016 r.

Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends S.A. na dzień 29.04.2016 r.

Raport bieżący nr 9/2016

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem www.ifsa.pl sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze zwołaniem na dzień 29.04.2016 r . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały następujące materiały:
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
– Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.