Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta

Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta

Raport bieżący nr 11/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 5/2016 informuje, że w dniu 12.04.2016r. na podstawie aktualnego odpisu KRS spółki powziął wiedzę, że w dniu 06.04.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał ujawnienia w rejestrze wzmianki uchwałach o podziale Emitenta.