Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 12/2016

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.04.2016 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Osoby zobowiązane są Członkami Rady Nadzorczej.
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień osoba bliska osoby obowiązanej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym
Dnia 20.04.2016r. zbyła 49 260 akcji Emitenta, po cenie 0,67 zł za 1 akcję,
Dnia 20.04.2016r. nabyła 219 939 akcji Emitenta, po cenie 0,63zł za 1 akcję,
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniu 20.04.2016 r. osoba bliska osoby obowiązanej nabyła łącznie 170 679 akcji Emitenta po średniej cenie 0,63 złotych za każdą akcję.