Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na ZWZA dnia 29.04.2016 roku

Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na ZWZA dnia 29.04.2016 roku

Raport bieżący nr 14/2016

Zarząd Investment Friends S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29.04.2016 roku.
1.Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku , ilość akcji 5 318 084 sztuk co stanowi 49,38 % w kapitale własnym spółki i 100% głosów na WZA dnia 29.04.2016 r.