Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na ZWZA dnia 29.04.2016 roku