Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku.

Raport bieżący nr 26/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27.04.2017r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu