Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 62/2017

Zarząd Investment Friends S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.10.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu.
,, Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a_ Nazwa/Nazwisko Osoba blisko związana:
PATRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku
2 Powód powiadomienia
a_ Stanowisko/statu PATRO INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku jest osobą blisko związaną następujących osób pełniących obowiązki zarządcze w spółce Investment Friends Spółka Akcyjna w Płocku:
1.Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
2.Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
b_Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje

a_ Nazwa Investment Friends Spółka Akcyjna

b_ LEI 259400FB2RUKJ5MP7B90

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla _i_ każdego rodzaju instrumentu; _ii_ każdego rodzaju transakcji; _iii_ każdej daty; oraz _iv_ każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

a_ Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu : Akcje
Kod identyfikacyjny ISIN: PLBDVR000018

b_ Rodzaj transakcji- Nabycie

c_ Cena i wolumen Cena Wolumen: 0,48 zł- 10.411

d_ Informacje zbiorcze
Łączny wolumen Łączny wolumen: 10.411
Cena: 0,48 zł

e_ Data transakcji : 06.10.2017 r.

f_ Miejsce transakcji : Rynek Regulowany
GPW wpisane jest na listę ostrzeżeń publicznych Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Całość interpretacji prawnej znajduje się na stronie internetowej: http://sig.fm
Zawiadamiająca zakwalifikowała Rynek prowadzony przez GPW S.A. w Warszawie jako Rynek Regulowany w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 wyłącznie z ostrożności. Zdaniem Zawiadamiającej Rynek prowadzony przez GPW S.A. w Warszawie nie wypełnia definicji Rynku Regulowanego w myśl tego rozporządzenia. W szczególności ten Rynek nie wypełnia kryteriów dotyczących braku uznaniowości podczas dokonywania transakcji, wykluczania i zawieszania Spółek oraz wznawiania handlu po przekroczeniu „widełek” itp. Przez to, iż jest to Rynek nie posiadający jasnych, przejrzystych procedur i zasad nie powinien być definiowany jako Rynek Regulowany.
W konsekwencji powyższego rozwiązania przyjęte przez Regulamin Giełdy _odnoszący się do rynku regulowanego_ oraz rozwiązania przyjęte przez Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu _odnoszący się do wielostronnej platformy obrotu_ nie spełniają w sposób oczywisty wymogów odpowiednio rynku regulowanego czy wielostronnej platformy obrotu w rozumieniu Dyrektywy oraz Rozporządzenia MAR, chociaż są zgodne z Ustawą o obrocie.’’

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu