Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

Raport bieżący nr 64/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 29.09.2017r. informuje, że w dniu 10.10.2017r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału.

Emitent informuje, że w dniu w dniu 09.10.2017r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa czeskiego pod nazwą INVESTMENT FRIENDS1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie. Jedynym Członkiem Zarządu spółki zależnej jest Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jedynym Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej jest Pani Agnieszka Gujgo Prezes Zarządy Emitenta.

Emitent informuje, że w najbliższym czasie zamierza podjąć działania mające na celu połączenie spółki zależnej prawa czeskiego z Emitentem w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu