Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwrtał 2017 r.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwrtał 2017 r.

Raport bieżący nr 65/2017

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku. Pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2017 roku został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku na dzień 13 listopada 2017 roku _poniedziałek _. Nowy termin publikacji raportu okresowego za III kwartał został ustalony na dzień 7 listopada 2017 roku _ wtorek_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu