Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z planem przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z planem przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 13/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 16.03.2018r. oraz nr 12/2018 z dnia 19.03.2018r. informuje, że w dniu 03.04.2018r. Emitent powziął wiedzę, iż w dniu 28.03.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 _5450_ pod Poz. 13413 ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie art. 8 ust 2 i nast. Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _Rozporządzenie SE_.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu