Oświadczenie KDPW w sprawie zmiany umowy o rejestrację papierów wartościowych

Oświadczenie KDPW w sprawie zmiany umowy o rejestrację papierów wartościowych

Raport bieżący nr 15/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, w naiwiązaniu do RB nr 7/2018 z dnia 19.02.2018 roku informuje, że w dniu 09.04.2018 r. Emitent otrzymał Oświadczenie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dotyczące zmiany jednostkowej wartości akcji w Oświadczeniu Nr 114/2018 z 1,60 zł na 0,36 Euro.
Oświadczenie KDPW z dnia 19.02.2018r. dotyczy rejestracji 592 270 akcji Investment Friends SE pod kodem ISIN PLBDVR000018.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego Komunikatu z dnia 09.04.2018r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu