Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 16/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia w zakresie dotyczącym akcji Emitenta zawiera załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu