Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów

Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów

Raport bieżący nr 22/2018

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE. z siedzibą w Płocku w związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 27 marca 2018r. na podstawie które akcje Emitenta zostały zakwalifikowane do Listy Alertów GPW, Zarząd Emitenta niniejszym w załączeniu przedkłada program naprawczy w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do Listy Alertów.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu