Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 23/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
1. spółki Patro Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Płocku z dnia 27.04.2018r. w sprawie bezpośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
2. spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie z dnia 27.04.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu treść otrzymanych zawiadomień.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu