Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 31/2018

Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.05.2018r.
Akcjonariusz: Patro Invest OU
Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ : 1 912 683
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 912 683
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 21,25
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu