Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Investment Friends SE

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Investment Friends SE

Raport bieżący nr 33/2018

Zarząd Spółki Investment Friends SE informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 04.06.2018 r. ukonstytuowała się w następującym składzie składzie:

  • Pan Damian Patrowicz,
  • Pani Małgorzata Patrowicz,
  • Pan Jacek Koralewski,
  • Pani Anna Dorota Kajkowska,
  • Wojciech Hetkowski.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz natomiast funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej powierzona została Pani Małgorzacie Patrowicz.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu