Powołanie Członka Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą

Powołanie Członka Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący nr 34/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku _Spółka_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4.06.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powołała na Członka Komitetu Audytu – Panią Małgorzatę Patrowicz.
Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 04.06 2018 r., będzie miał następujący skład:

  • Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu
  • Anna Kajkowska – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu