Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd Spółki Investment Friends SE _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 11 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawującą funkcje w Zarządzie: Panią Agnieszkę Gujgo na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje Prezesa Spółki.

Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie zarządzania firmami oraz zarządzania personelem.

Pani Agnieszka Gujgo posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz menadżerskich związanych z zasobami ludzkimi, finansami, audytem wewnętrznym oraz turystyką, kolejno w PHU Electroland, Investment Friends Electroland Sp. z o.o. oraz Urlopy.pl S.A. Urlopy.pl Sp. z o.o.Obecnie Pani Agnieszka pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce Damf Inwestycje S.A.. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Fly.pl S.A.) oraz Przewodniczącej Rady nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.A.
Pani Agnieszka Gujgo nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie została na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Agnieszka Gujgo w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pani Agnieszka Gujgo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki. Pani Agnieszka Gujgo nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu