Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, iż w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24654, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie art. 8 ust 2 i nast. Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _Rozporządzenie SE_, związane z podjętą Uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przedmiotowego przeniesienia Statutowej siedziby Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu