Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.