Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 09.12.2019r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 9.12.2019).

Raport bieżący nr 42/2019 Dnia 9.12.2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 93 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -164 -15 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 128 -13 IV. Zysk _strata_ netto 132 -13 V. Przepływy środków pieniężnych…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE

Raport bieżący nr 41/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9.12.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 2018 2017 I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług 181 375 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 -176 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 8 69 IV. Zysk _strata_ netto 8 70 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 08/07/2019.)

Raport bieżący nr 39/2019 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 08.07.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany…

Korekta raportu nr 37/2019 Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)

Raport bieżący nr 38/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie, przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu ESPI nr 37/2019 z dnia 27.06.2019 roku: Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie informuję, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w…

Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)

Raport bieżący nr 37/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie informuję, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w dniu 27.06.2019r. Elkop SE zawarł ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę o przejęcie…

Podpisanie umowy cesji wierzytelności. (Signing of a debt assignment agreement.)

Raport bieżący nr 36/2019 Zarząd Investment Friends SE dalej „Cedent” _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Estonii informuje, że w nawiązaniu do rb 9/2019 z dnia 1.04.2019 roku w dniu 25.06.2019 roku zawarł z osobą fizyczną dalej „Cesjonariusz” definitywną umowę cesji, przedmiotem której jest przeniesienie na rzecz Cesjonariusza pakietu wierzytelności…