Informacja o Uchwale Zarządu KDPW S.A. w sprawie rozwiązania warunkowej umowy o rejestrację akcji Emitenta

Raport bieżący nr 44/2018 Zarząd Spółki Investment Fiends SE, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 630/18 z zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. po rozpatrzeniu wniosku spółki Investment Friends SE postanawia, iż warunkowa umowa o rejestrację akcji spółki…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 42/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 19.03.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 30.05.2018r. oraz w…

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 41/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 19.03.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 31/2018 z…

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 40/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 39/2018 Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r. Załączniki: Protokol_WZA_IFSE_29.06.2018_akt_po_przerwie Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 roku. Akcjonariusz: Patro Invest OU Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ : 1 912 683 Liczba głosów…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osób bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych powiadomień, Emitent prezentuje w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_IFSA_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._IFSA_zbycie Podstawa…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.06.2018r. Emitent powziął wiedzę, iż w dniu 08.06.2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 _5498_ pod Poz. 24654, ukazało się ogłoszenie Emitenta w ramach procedury planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, na podstawie art.…