Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 23/2020 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 09.10.2020r, otrzymał od udziałowca spółki, PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342, który jest Akcjonariuszem bezpośrednim Investment Friends SE…

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE.)

Raport bieżący nr 22/2020 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 09.10.2020r, otrzymał od akcjonariusza spółki, tj. Spółki PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342, w wykonaniu obowiązku określonego w…

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)

Raport bieżący nr 21/2020 Zarząd spółki pod firmą Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, informuje, o oczywistej omyłce pisarskiej w treści raportu bieżącego 19/2020 z dnia 25.06 2020 roku. W polskiej wersji raportu bieżącego omyłkowo podano: „Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862,…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company)

Raport bieżący nr 20/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.07.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregiste_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.06.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 25.06.2020 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 25/06/2020. )

Raport bieżący nr 19/2020 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 25.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342…