Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd Investment Friends SE w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 30.05.2018 r. informuje, że w dniu 30.05.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej: Panią Małgorzatę Patrowicz Pana Damiana Patrowicz Pani Małgorzata Patrowicz jest Absolwentką Uniwersytetu…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018r. Załączniki: Protokol_WZA_IFSE_z_dnia_30_05_2018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, Prezes…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 31/2018 Zarząd Investment Friends S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.05.2018r. Akcjonariusz: Patro Invest OU Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ : 1 912 683 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 912 683…

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.05.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego gromadzenia, informuje, że w dniu 23.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia w trybie…

Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Raport bieżący nr 26/2018 Zarząd INVESTMNET FRIENDS SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 11.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ złożony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c_ pkt. II_ Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia…

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018r. raportem bieżącym nr 25/2018 z dnia 27.04.2018r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018 z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018 r.

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.05.2018 r. na godzinę 14.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 23/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. zo.o. z siedzibą w Płocku z dnia 27.04.2018r. w sprawie bezpośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej…