Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE

Raport bieżący nr 6/2019 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. (Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR)

Raport bieżący nr 5/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że w dniu 12.02.2019r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu. The Management Board of…

Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).

Raport bieżący nr 4/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibąw Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 oraz raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 5 października 2018 roku niniejszym informuje, że w dniu 01.02.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty…

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (Dates for filing periodic financial reports in 2019).

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_. Jednostkowy raport za III…

Informacja dotycząca wyboru Państwa Macierzystego. (Disclosure regarding the selection of home Contracting State)

Raport bieżący nr 2/2019 Spółka Investment Friends SE informuje, będąc zobowiązanym zgodnie z _i_ art. 2 dyrektywy 2004/109/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. _zgodnie ze zmianami dyrektywy 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r._ oraz _ii_ § 1844 ust. 1 estońskiej…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Raport bieżący nr 1/2019 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w w Tallinnie dalej: _Emitent_ informuje, iż w dniu 11.01.2019r. zostało złożone do Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Investment Friends SE ze skutkiem na dzień 11.01.2019 r. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie…

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 03.12.2018r.

Raport bieżący nr 53/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 03.12.2018r. Załączniki: Protokol_NWZA_IFSE Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –…

Rejestracja przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 52/2018 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 30.11.2018r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji przeniesienia statutowej siedziby Emitenta do Estonii stosownie do postanowień Planu przeniesienia z dnia 19.03.2018r. opublikowanego raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 19.03.2017r.…

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 50/2018 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się po ogłoszonej przerwie w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie…