Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał w dniu 29.06.2021 roku rejestracji zmian Statutu Spółki, stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.03.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne…

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.( Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Emitenta, tj. Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie _dalej jako: „Emitent”_, niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Panią Agnieszka Gujgo rozpoczynającej się w dniu 3…

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 4/2021 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 07.06.2021r, otrzymał od spółki Damar Patro UÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14494537, w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej…

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021.)

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Czas walnego zgromadzenia: 20 marca 2021 r. O godz. 10.00…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE. )

Raport bieżący nr 2/2021 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2021 r. _sobota_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.)

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 03.112020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.12.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 4.8 Statutu…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 4.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 4/12/2020.)

Raport bieżący nr 27/2020 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem Spółki Investment Friends SE _zwaną dalej „Spółką”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 30.11.2018 pod kodem rejestru 14617862, Tallinn, Harju maakond,…