Raporty bieżące

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021.)

Raport bieżący nr 3/2021 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Czas walnego zgromadzenia: 20 marca 2021 r. O godz. 10.00…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE. )

Raport bieżący nr 2/2021 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2021 r. _sobota_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 09:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.)

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 03.112020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2020 Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.12.2020 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 4.8 Statutu…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 4.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 4/12/2020.)

Raport bieżący nr 27/2020 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem Spółki Investment Friends SE _zwaną dalej „Spółką”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 30.11.2018 pod kodem rejestru 14617862, Tallinn, Harju maakond,…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).

Raport bieżący nr 26/2020 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.12.2020 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul.…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021).

Raport bieżący nr 25/2020 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2020…

Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)

Raport bieżący nr 24/2020 W nawiązaniu do raportu 5/2020 z dnia 31.01.2020 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2019-2020. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2019-2020 nastąpi w dniu 30.10.2020r. _piątek_. With regard to…

Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 23/2020 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 09.10.2020r, otrzymał od udziałowca spółki, PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342, który jest Akcjonariuszem bezpośrednim Investment Friends SE…

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE.)

Raport bieżący nr 22/2020 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 09.10.2020r, otrzymał od akcjonariusza spółki, tj. Spółki PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342, w wykonaniu obowiązku określonego w…