Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 26/2015 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…

Korekta raportu nr: 24/ 2015 Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 25/2015 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia oraz korekty do zawiadomień, złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący nr 24/2015 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…

Uzgodnienie Planu Podziału

Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015…

Spłata pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 22/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 26.03.2015r. informuje, że dniu 06.05.2015r. Emitent dokonał spłaty zaciągniętej na mocy umowy z dnia 25.03.2015r. pożyczki na rzecz pożyczkodawcy spółki ELKOP S.A. w Chorzowie (KRS 0000176582). Emitent informuje, że…

Spłata części udzielonej pożyczki przez TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r.

Raport bieżący nr 21/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. nawiązaniu do raportów bieżących nr 141/2014 z dnia 08.11.2014 r., nr 150/2014 z dnia 10.12.2014r., nr17/2015 z dnia 26.03.2015 informuje, że w dniu 06.05.2015 r. pożyczkobiorca przekazał na rachunek bankowy pożyczkodawcy IF S.A. z siedzibą w Płocku– kwotę 2.300.000,00 zł tytułem spłaty…