Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 60/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.09.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 29.09.2017 r. w łącznej kwocie 3 000 000,00 złotych w banku PKO BP S.A. Charakterystyka lokat: Rodzaj lokat: z oprocentowaniem 1,23 %…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta

Raport bieżący nr 59/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.09.2017r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków trzech lokat terminowych do dnia 22.09.2017 r. w łącznej kwocie 3 000 000,00 złotych w banku PKO BP S.A. Charakterystyka lokat: Rodzaj lokat: z oprocentowaniem 1,23 %…

Informacja o Uchwale Zarządu KDPW S.A.

Raport bieżący nr 57/2017 Zarząd Spółki Investment Fiends S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 569/17 z zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. po rozpatrzeniu wniosku spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej…