Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 67/2017 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że w dniu 26.10.2017r. spółka zwarła jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką PATRO INVEST Sp.z o.o. w Płocku _KRS KRS0000657016_ jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 26.10.2017r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że…

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 66/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu Anna Kajkowska – Członek Komitetu Audytu Komitet Audytu we wskazanym…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 62/2017 Zarząd Investment Friends S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.10.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do…